Privacyverklaring/Disclaimer

Privacyverklaring

Er wordt momenteel gewerkt aan de veranderingen door de inwerkingtreding van de wet AVG op 25 mei 2018. Natuurlijk vind ik jouw privacy en de bescherming van jouw gegevens belangrijk. Binnenkort valt de privacyverklaring op deze website te lezen. Heb je vragen hierover? Mail dan naar info@saskiavanvelden.nl.

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die Saskia van Velden Coaching en Advies besteedt aan deze website, is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens kan Saskia van Velden Coaching en Advies op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die is ontstaan door het gebruik van deze website.

Links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden beheerd. Deze links zijn uitsluitend bedoeld ter informatie van de bezoeker. Saskia van Velden Coaching en Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aangeboden informatie, producten of diensten op externe websites.

Copyright

De informatie op deze website is eigendom van Saskia van Velden Coaching en Advies . Niets mag zonder schriftelijke toestemming van Saskia van Velden Coaching en Advies openbaar worden gemaakt en/of verveelvoudigd.