Respect als weg van overvloed

Respect we willen het graag ontvangen maar om dit te krijgen zal je het ook moeten geven. Respect wat betekent dit nu eigenlijk en wat heeft dit moet overvloed te maken?

 

De letterlijke betekenis van respect

 Een gevoel van bewondering, ontzag of eerbied die men heeft voor (of ontvangt van) iemand vanwege zijn kwaliteiten, prestaties of vaardigheden.

In het burgerlijk taalgebruik wordt respect vaak verbonden met iemands positie op de maatschappelijke ladder of de mate waarin iemand een maatschappelijke waardering heeft weten op te roepen.

Men kan ook respect opbrengen voor iemands opvattingen, rechten of voor materiele zaken zoals iemands eigendommen.

 

Respect als weg van overvloed

Respect heeft echter ook een geheel andere betekenis als je het bekijkt in het licht van overvloed.

Leven vanuit respect verandert je energieveld en je levensvisie zodanig dat je tekorten sneller zult opmerken. Daarnaast is het een middel om te behouden wat je lief is en helpt het de stroom van overvloed in balans te houden.

Respect is naast dankbaarheid DE manier om de hoeveelheid (geld) die je hebt te behouden. Niet vanuit angst, want dan stop je de energie, maar vanuit een gevoel van liefde. Door alles om je heen (inclusief jezelf!) bewust te respecteren blijft overvloed stromen.

Respect tonen wordt onderschat en blijkt vaak ook heel voorwaardelijk te zijn. Men respecteert anderen vaak alleen om wat ze gedaan hebben of voor de dingen waar ze voor staan in de politiek, in zaken of wat dan ook.

 

Respect voor elke vorm van energie

Respect is allesomvattend en verdient een centrale plaats in ons leven en de manier waarop we met anderen omgaan.

 

  1. Het respecteren van levende wezens, mensen en dieren in alle soorten en maten

Mensen….ook als ze een totaal afwijkende manier van denken hebben, zich anders gedragen en andere waarden en normen hebben. Dat doe ik al , denk je misschien. Vanaf dat moment vind je alles goed en durf je geen enkele kritiek meer te leveren. Dit heeft niets met respecteren te maken. Het leidt tot desinteresse en betekent soms dat je je eigen normen en waarden vergeten moet. Respecteren betekent dat je anderen kunt eren als medemens. Ook al hebben ze andere normen en waarden waar je wel degelijk anders over mag denken. Als dit zo is, heb je ook het volste recht om dit te zeggen en uit respect voor jezelf duidelijk te maken dat jij het anders ziet.

 

  1. Het respecteren van de energie van geld, liefde en je levenskracht

Het respecteren van geld, liefde en je levenskracht komt in nagenoeg elk aspect van ons leven terug. Het bedanken van het bedrijf of de instantie die jouw loon of uitkering verstrekt, is een krachtige vorm van respect. Blijdschap tonen bij elke cent die jou kant opkomt, op welke manier dan ook, is respect. Geld op een eervolle manier aan een ander geven, zonder nonchalance of zonder schaamte, is een vorm van respect voor de energie van geld. Of je nu je huur betaalt of een fooi geeft in een restaurant, het gaat om de mate van aandacht en respect waarmee je dit doet. Geld respecteren komt ook terug in de vorm van spaargeld of aandelen. Niet van geld kunnen genieten, is een gebrek aan respect. Respect is ook iets durven doen op het moment dat je geld dreigt kwijt te raken.

Je levenskracht respecteren heeft te maken met het aan de buitenwereld tonen van je innerlijke kracht. Respect is blij zijn als anderen deze kracht ook in zichzelf gevonden hebben. Respect voor je levenskracht is ook vertrouwen op die kracht en manipulatie weglaten. Respect voor je gezondheid en je lichaam op waarde schatten en er met respect mee omspringen.

Het respecteren van liefde betekent het respecteren van de liefdesband die je met iets of iemand hebt: je vrienden, je kinderen, je geliefde, je huis, je omgeving of je land. Het betekent ook het respecteren van de relatie tussen anderen. Ook bij het jagen op klanten van een ander, is er duidelijk sprake van een gebrek aan respect. Concurrentie bestaat alleen als je tekortgericht bent en handelt vanuit het besef dat er niet genoeg voor jou is.

Respect komt ook terug in alles wat je onderneemt. En dan bedoel ik niet alleen een bedrijf of project maar alles wat je doet. Een onderneming is in feit een spiritueel proces van iets creëren vanuit liefde met volledige aandacht.

De stroom van geld, liefde en je levenskracht wordt in stand gehouden als je voor alles wat je onderneemt de volledige verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent dat je alles wat je onderneemt ook serieus neemt.

Respecteer ook het persoonlijk pad van een ander, ook als je ziet dat wat hij of zij zegt niet klopt. Er bestaat geen goed of kwaad. Er bestaat alleen groei en ervaring.

 

Een oefening in respect

Ga ergens zitten op een plek waar je niet gestoord kunt worden. Pak een pen en iets om op te schrijven en beantwoord voor jezelf de volgende vragen:

In hoeverre respecteer jij jezelf? Je lichaam, je gezondheid, je talenten, je levenskracht, je geld?

En op welke manier respecteer je anderen? Je geliefde, je vrienden, je kinderen, totale vreemden, mensen die het met je oneens zijn, mensen die andere normen en waarden hebben dan jij. Mensen die je pijn gedaan hebben. Mensen die meer geld hebben dan jij. Mensen die andere keuzes maken dan jij.

Kun je zien op welke wijze je dit doet en wanneer je dit wel of niet doet?

Ik wil je uitdagen om zo eerlijk mogelijk tegen je zelf te zijn en hier mee te gaan oefenen.

 

 

 

Saskia van Velden is eigenaar van “Saskia van Velden Coaching en Advies” en helpt ondernemers bij hun financiële ontwikkeling en bewustzijnsgroei zodat ze hun bedrijf kunnen laten groeien en financieel zorgeloos kunnen zijn. Voor meer informatie ga je naar www.saskiavanvelden.nl.


Mocht je iemand kennen voor wie dit artikel interessant is, stuur deze dan door. Alvast bedankt!